Back

23.05.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 200 km2 opracowane w układzie 2000 dla obszaru miast:

  1. Władysławowo, dla którego wykonano:
  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.15 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.15 m.

Rys. 1a Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Władysławowo

Powyższe dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Władysławowo.

 

  1. Zabrze, dla którego wykonano:
  • zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m,
  • ortofotomapę o pikselu 0.05 m.

Rys. 1b Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ze skorowidzami prezentującymi zakres nowo przyjętej ortofotomapy dla miasta Zabrze

Powyższe dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Zabrze.

 

Nowo przyjęta ortofotomapa dostępna jest w usługach przeglądania WMTS i WMS ORTO HR (Zabrze) oraz WMTS i WMS ORTO STD (Władysławowo). Pliki ortofotomapy można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WCS i skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl. Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający miasto Władysławowo w usłudze Ortofotomapa