Back

24.06.2022 Konsultacje publiczne Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Informujemy, że projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, wpisany w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod numerem 44, został skierowany do konsultacji publicznych.

Projekt Rozporządzenia znajdą Państwo na stronie
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361150

Główne zmiany w projekcie rozporządzenia dotyczą wprowadzenia nowych danych fotogrametrycznych takich jak zdjęcia ukośne i modele siatkowe 3D.

Prosimy o zgłoszenie ewentualnych uwag do powyższego projektu do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, również za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazanym formularzu elektronicznym na adres e-mail: lidia.wyszomirska@mrit.gov.pl.

 

Rys. 1 Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.legislacja.rcl.gov.pl dotyczący rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zobrazowań lotniczych i satelitanych , ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.