Back

25.05.2022 Aktualizacja skorowidzów map topograficznych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze - Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „Mapy topograficzne” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map topograficznych.

Usługa WMS prezentująca skorowidze map topograficznych jest dostępna pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/mapy/WMS/SkorowidzMapTopograficznych

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzami prezentującymi dostępne w zasobie mapy topograficzne.