Back

26.05.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: wałbrzyskim, hrubieszowskim, bełchatowskim, łaskim, pabianickim, wieluńskim, wieruszowskim, węgrowskim, wyszkowskim, żyrardowskim, lubaczowskim, sejneńskim, lublinieckim, koneckim, włoszczowskim, giżyckim, ostrowskim, ostrzeszowskim oraz m. Wałbrzych i m. Jastrzębie-Zdrój w dniach 16-20 maja 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych.

Rys. 1 Ilustracja ukazująca graficznie mechanizm działania przekazywania zawiadomień o zmianach w księgach wieczystych

Pierwsza wymiana zawiadomień została uruchomiona 17 grudnia 2020 r. i od tamtej pory wdrożoną funkcjonalnością zostało przesłanych już ponad 667 000 zawiadomień. Aktualnie zawiadomienia elektroniczne odbiera już 169 powiatów przedstawionych na załączonej mapie.

Rys. 2 Ilustracja przedstawiająca mapę Polski zawierającą granice administracyjne województw i powiatów. Kolorem zielonym zostały zaznaczone powiaty, które uruchomiły odbieranie zawiadomień elektronicznych o zmianach w Księgach Wieczystych.