Back

26.11.2021 Nowe usługi WFS z siatkami podziału arkuszowego dla ortofotomap i NMT w układzie PL-1992

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WFS zawierające siatki rozszerzonego podziału arkuszowego dla ortofotomap i danych NMT w różnych skalach układu PL‑1992. Dla ortofotomap są to arkusze dla skali 1:10 000 i pikseli 50, 25 i 10 cm, dla skali 1:5 000 i pikseli 50, 25, 10, 7 i 5 cm oraz dla skali 1:2 500 i pikseli 10, 8, 7, 5 i 3 cm. Natomiast dla danych NMT są to arkusze dla skali 1:10 000, 1:5 000, 1:2 500 i 1:1 250.

Usługi dostępne są pod adresami:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WFS/SiatkiRozszerzonegoPodzialuArkuszowego1992

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NMT/WFS/SiatkiRozszerzonegoPodzialuArkuszowego1992

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl z tabelką w której wymienione są usługi WFS z siatkami podziału arkuszowego wraz z ich adresami sieciowym.

Aby przeglądać lub pobrać dane prezentowane przez usługi można skorzystać z dowolnego oprogramowania z funkcją klienta WFS, np. z w aplikacji QGIS.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji QGIS z wczytaną siatką ortofotomap w układzie PL-1992 w skali 1:10 000 dla piksela 25 cm.