Back

27.01.2023 Nowe dane osnowy magnetycznej

W serwisie Geoportal zaktualizowaliśmy usługi WMS i WFS dla osnowy magnetycznej o dane  pozyskane w ramach prac zleconych przez Głównego Geodetę Kraju w 2022 roku. Dodane zostały m.in. dane nowych punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej zlokalizowanych w okolicy: Domaszkowa (Mostowice), Kruszwicy (Ciencisko), Końskich (Bedlenko) i Żuromina (Syberia). Dane pomiarowe osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej zostały uaktualnione do jednolitej epoki 2021.5. Informacje o osnowie magnetycznej dostępne są w serwisie mapowym geoportal.gov.pl, w grupie warstw Specjalistyczne informacje geodezyjne –> grupa Osnowa geodezyjna oraz za pomocą usług WMS/WFS dostępnych pod adresem:

https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/OsnowaMagnetyczna.

Rozmieszczenie punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów osnowy magnetycznej, z uwzględnieniem punktów nowych.