Back

27.06.2022 52 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 czerwca 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 77 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawało 77 osób, zdało 68 osób.

Część szczegółową zdawały 68 osób, zdały 62 osoby.

Część ustną zdawały 62 osoby, zdały 52 osoby.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskały 52 osoby.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 23 - 26 sierpnia 2022 r.

rys. 1 Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

rys. 2 Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

rys. 3 Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

rys. 4 Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.