Back

28.02.2022 Konsultacje publiczne założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

W związku z rozpoczynającą się modernizacją podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, pod adresem

https://opendata.geoportal.gov.pl/InneDane/ZalozeniaDoModernizacjiOsnowyWys.zip umieściliśmy dokument pt. „Założenia do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze całego kraju – V kampania pomiarowa”.

Opracowanie to uwzględnia częściowe wykorzystanie różnicowej niwelacji satelitarnej do wyznaczenia elementów charakterystycznych dla podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej, wynikające z postępującego rozwoju technologicznego i wprowadzenia nowych technologii pomiarowych.

Zachęcamy do zapoznania się z w/w dokumentem i przekazanie swoich uwag na adres mailowy gugik@gugik.gov.pl do dnia 15 marca 2022 roku.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z przebiegiem linii niwelacyjnych planowanych do pomiaru, wg prezentowanych założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej.