Back

28.04.2022 Rusza przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu i konserwacji punktów podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze opracowania, zaprojektowanie nowych lokalizacji punktów w miejsce punktów zniszczonych oraz opracowanie opisu projektu technicznego modernizacji osnowy, określającego rodzaj, sposób i harmonogram wykonania pomiarów oraz sposób wyrównania podstawowej osnowy wysokościowej na obszarze całego kraju.  

Opis przedmiotu zamówienia oparty jest na podstawie „Założeń do modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze całego kraju – V kampania pomiarowa”, które były opublikowane do konsultacji publicznych w serwisie geoportal.gov.pl w lutym br.

 

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia fragment terytorium Polski z przebiegiem linii niwelacyjnych planowanych do przeglądu w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego.

Termin składania ofert mija 24 maja 2022r. o godz. 12:00. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na platformie eZamawiający, pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/58955/details