Back

28.06.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 28 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, a także Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Przewodniczący Zespołu Alicja Kulka przedstawiła najważniejsze działania związane z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. Zaprezentowała także przyjęte rozwiązania w nowym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach w zakresie m.in:

  • uproszczenia procesu zasilenia centralnego repozytorium ZSIN,
  • wykorzystania w ZSIN usług sieciowych (WMS i WFS),
  • zmiany treści zawiadomień EKW-EGiB, EGiB-EKW, PESEL-EGiB oraz EGiB-organy podatkowe.

Uczestnicy spotkania zapewnili o chęci dalszej współpracy w zakresie rozwoju funkcjonalności ZSIN.

Członkowie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podczas posiedzenia.

Członkowie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podczas posiedzenia.

Członkowie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podczas posiedzenia.

Członkowie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach podczas posiedzenia.