Back

29.04.2022 Marcin Grudzień z GUGiK moderatorem warsztatów: „Virtual Workshop on Geodata Discoverability”

28 kwietnia odbyły się wirtualne warsztaty zorganizowane przez EuroSDR oraz Eurogeographics INSPIRE KEN. Jednym z prowadzących był Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej GUGiK Marcin Grudzień, który jednocześnie pełni funkcję przewodniczącego grupy ekspertów INSPIRE KEN w EuroGeographics.

Warsztaty miały na celu wymianę praktycznych doświadczeń, spostrzeżeń i planów działania w zakresie polepszenia wyszukiwalności danych przestrzennych (ang. geodata discoverability) w Internecie.

Rys. 1 Zrzut ekranu z programu do prowadzenia konferencji online, który przedstawia fragment agendy wydarzenia oraz prowadzących spotkanie.

W kontekście coraz większej ilości danych przestrzennych dostępnych w Internecie potrzebny jest łatwy i szybki odnajdywania potrzebnych danych. Przedstawiciele różnych międzynarodowych organizacji m. in. EuroStat, JRC, Etalab, Kadaster, Google, ESRI mówili zarówno o praktycznych, jak i technicznych sposobach optymalizacji wyszukiwania dostępnych danych przestrzennych.