Back

30.05.2022 61 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 24 - 27 maja 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 przystąpiło łącznie 77 osób.

Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.

Część ogólną (testową) zdawało 77 osób, zdało 75 osób;

Część szczegółową zdawały 75 osoby, zdało 65 osób.

Część ustną zdawało 65 osób, zdało 61 osób.

Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 61 osób.

Kolejna sesja egzaminacyjna odbędzie się 21 - 24 czerwca 2022 r.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.