Back

30.06.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni ok. 500 km2, opracowane na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku dla miasta Krakowa, dla którego wykonano:

  • ortofotomapę o pikselu 0.05 m, w układach PL-2000 i PL-1992
  • dane pomiarowe LIDAR o gęstości 20 pkt/m2, w układzie PL-2000
  • numeryczny model terenu o interwale siatki 1.0 m w układzie PL-2000
  • numeryczny model pokrycia terenu o interwale siatki 0.5 m w układzie PL-2000.

Powyższe dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

 

Nowo przyjęta ortofotomapa dostępna jest w usługach WMS i WMTS dla ortofotomapy standardowej oraz w usługach WMS i WMTS dla ortofotomapy wysokorozdzielczej, domyślnie podłączonych w serwisie www.geoportal.gov.pl

Wszystkie dane można również bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez usługi WFS i WCS a także skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.