Back

29.06.2022 Prawie 700 osób uczestniczyło w kolejnym „Szkoleniu dla weryfikatorów”

W związku z dużym zainteresowaniem poprzednim szkoleniem 29 czerwca 2022 r. została zorganizowana druga wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”.  Spotkanie rozpoczęła p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, a w głównej części szkolenia Agata Cieślińska z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poruszyła temat weryfikacji wybranych asortymentów prac: wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości, sporządzenia innej mapy do celów prawnych oraz sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi na które odpowiadały: Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Adrianna Berenson, Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli Anna Adamek, Naczelnik Wydziału Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i Legislacji Marta Laskus oraz prowadząca szkolenie Agata Cieślińska.

Podsumowując szkolenie p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zapowiedziała organizację podobnych szkoleń dla Geodetów Uprawnionych, które odbędą się w lipcu.

rys. 1 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji, a po prawej Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju podczas szkolenia dla weryfikatorów.

rys. 2 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji, a po prawej Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju z pracownikami GUGiK podczas szkolenia dla weryfikatorów.

rys. 3 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji, a po prawej Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju podczas szkolenia dla weryfikatorów.

rys. 4 Zrzut ekranu z programu ZOOM. Po lewej fragment prezentacji, a po prawej Agata Cieślińska podczas szkolenia dla weryfikatorów.