Back

29.06.2022 Szkolenia dla Geodetów Uprawnionych

Ilustracja przedstawia baner reklamujący szkolenia

W odpowiedzi na wiele pytań i próśb Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zdecydowała o zorganizowaniu na platformie ZOOM dwóch szkoleń dla Geodetów Uprawnionych:

 • 6 lipca 2022 r. o godz. 10:00 „Szkolenie dla Geodetów Uprawnionych - opracowania z zakresu 2” dotyczące weryfikacji prac będących wynikiem:
  • wznowienia znaków granicznych, wyznaczania punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  • sporządzenia mapy z projektem podziału nieruchomości,
  • sporządzenia innej mapy do celów prawnych,
  • sporządzenia dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych

Rejestracja na szkolenie dla osób z uprawnieniami z zakresu 2: http://www.gugik.gov.pl/spotkanie/szkolenie280422

 • 8 lipca 2022 r. o godz. 10:00 „Szkolenie dla Geodetów Uprawnionych - opracowania z zakresu 1” dotyczące weryfikacji prac będących wynikiem:
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • sporządzenia mapy do celów projektowych,
 • wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Rejestracja na szkolenie dla osób z uprawnieniami z zakresu 1: http://www.gugik.gov.pl/rejestracja/szkolenie110522

 

Rejestracja na oba szkolenia do 5 lipca do godziny 12:00. Przy zapisywaniu trzeba podać numer uprawnień, który będziemy weryfikować.

Zarejestrowane osoby otrzymają do godziny 17:00 w dniu poprzedzającym szkolenie email z linkiem do szkolenia.

Liczba miejsc ograniczona!