Back

30.06.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – lubuskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw małopolskiego i podkarpackiego, ale sukcesywnie dane będą aktualizowane dla kolejnych województw.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia przykładową wizualizację kartograficzną BDOT10k w skali 1:10000 dla miasta Jasło.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k” - „1:10 000” w grupie warstw „Dane do pobrania” - „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego nas arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl pokazujący w jaki sposób pobrać wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10000.