15.12.2022 Nowa mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kartograficzne opracowanie tematyczne w postaci cyfrowej - mapę pokrycia terenu Polski w formacie GeoTiff (szczegółowość: skala 1:500 000. Zakres tematyczny opracowania obejmuje w szczególności poniższe warstwy: ...

13.12.2022 Spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Pod przewodnictwem p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 13 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa...

13.12.2022 Kolejny urzędowy walidator – GESUT i BDOT500

Pod adresem https://walidator.gugik.gov.pl/app/   opublikowaliśmy urzędowy walidator zgodności usług przeglądania (WMS) i pobierania (WFS) w zakresie kontroli usług geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz usługi przeglądania (WMS) bazy danych obiektów topograficznych...

09.12.2022 75% powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

W powiatach: jarocińskim, limanowskim, nowotarskim, opatowskim, ostrowieckim, poznańskim, tomaszowskim (woj. łódzkie), zduńskowolskim oraz w mieście Kielce do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej został wdrożony układ PL‑EVRF2007-NH. Jednocześnie powiat parczewski przekazał informację o...

08.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni około 1 303 km 2 opracowane dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, dla których wykonano: dane pomiarowe LIDAR o gęstości 4 pkt/m 2 , w układzie 1992 numeryczny...
Page 31 of 400
— 5 Items per Page
Showing 151 - 155 of 2,000 results.