25.06.2019 Spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego

Prezentacją „Aktualnych kierunków działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w rozwoju geodezji i kartografii” Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski rozpoczął spotkanie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Małopolskiego. Podczas narady w Krakowie omawiane są również: ...

24.06.2019 Wysokość terenu dowolnego miejsca w Polsce do odczytania w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Rzeźba terenu” udostępniono warstwę „Numeryczny Model Terenu”, która oferuje możliwość odczytania wysokości terenu w dowolnym punkcie leżącym na terytorium Polski. Wysokość punktu wyznaczana jest na podstawie algorytmów...

19.06.2019 Stan informatyzacji „Narad koordynacyjnych”

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w geoportal.gov.pl warstwę z wizualizacją stanu informatyzacji „Narad koordynacyjnych” . Dane uzyskano na podstawie ankiety, w której powiaty zapytano o sposób prowadzenia narad koordynacyjnych. Warstwa nazywa się „Stan informatyzacji ZUD” i...