19.06.2019 Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach powiatowych i wojewódzkich

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Dane do pobrania”   udostępniono paczki danych adresowych dla całych powiatów i województw. Paczki zawierają dane w formacie SHP (ShapeFile) i są generowane z aktualnego rejestru PRG. Interfejs do pobierania dostępny...

18.06.2019 Rozstrzygnięcie konkursu na aplikację wykorzystującą usługi KIEG i ULDK

Wybrano najlepsze prace nadesłane w ogłoszonym przez Głównego Geodetę Kraju konkursie na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, który w ciekawy i użyteczny sposób wykorzystuje możliwości usług sieciowych KIEG i ULDK. Oto laureaci: Kategoria: ogólnie dostępna aplikacja...

17.06.2019 Dane adresowe z PRG dostępne w paczkach gminnych

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Dane do pobrania”   udostępniono zbiory danych ze wszystkich gmin dotyczące  adresów i ulic. Dane generowane są z rejestru PRG, a interfejs do pobierania dostępny jest w podgrupie „Państwowy Rejestr Granic” ...