30.08.2018 Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r.  Najlepsze pomysły...

27.08.2018 Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego podczas konferencji podsumowującej projekty prowadzone przez GUGiK przed końcem sierpnia modele budynków 3D zostały udostępnione w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części...

13.08.2018 Sprawdź w Geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane innych instytucji ” opublikowano warstwę „ Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego) ” Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS...