03.07.2018 Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500. Przy zwiększaniu skali automatycznie znika ortofotomapa, a na terenach powiatów, które udostępniają...

02.07.2018 Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu

W czerwcu w geoportal.gov.pl: zaimportowano 6 769 arkuszy ortofotomapy o łącznej powierzchni 33 275  km². Aktualizacją zostały objęte głównie obszary województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego.     ...

29.06.2018 Przerwa serwisowa

Informujemy że w dniu 30.06.2018 r. w godz. 11:00 - 13:00 w związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do usług Geoportalu.