14.02.2022 Nowe obrazy intensywności do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania – Dane fotogrametryczne” dostępne są nowe obrazy intensywności dla części obszaru województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Obrazy intensywności zostały opracowane w ramach zeszłorocznych zamówień GUGiK...

14.02.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Mielcu zmodernizowana

Na stacji referencyjnej systemu ASG-EUPOS w Mielcu zainstalowano i uruchomiono zmodernizowany odbiornik Leica GR30, który pozwala na zapis obserwacji oraz generowanie usług czasu rzeczywistego  z wykorzystaniem czterech systemów nawigacyjnych: GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Tym samym,...

11.02.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne opracowane dla miasta Łodzi w 2021 r. dla obszaru ok. 380 km 2 : prawdziwą ortofotomapę (true ortho) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m w barwach RGB oraz CIR w układach PL-1992 oraz PL-2000 S6, ...