11.02.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne opracowane dla miasta Łodzi w 2021 r. dla obszaru ok. 380 km 2 : prawdziwą ortofotomapę (true ortho) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m w barwach RGB oraz CIR w układach PL-1992 oraz PL-2000 S6, ...

10.02.2022 Brak możliwości lokalizacji działek ewidencyjnych w powiecie kłobuckim

Informujemy, że z powodu awarii technicznej w powiecie kłobuckim (woj. śląskie) na terenie tego powiatu brak jest możliwości wyszukiwania działek w serwisie www.geoportal.gov.pl i usługach integrujących dane ewidencji gruntów i budynków. Powiat nie określił jak długo potrwa przerwa w...

10.02.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF oraz ogłoszenie nowego konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. konkursu na opracowanie aplikacji służącej do przetwarzania dokumentacji w formacie PDF złożonych zostało sześć prac konkursowych. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne,...