07.02.2022 GUGiK współorganizatorem europejskiego webinaru prezentującego innowacyjne sposoby wykorzystywania usług WMS

We wtorek 8 lutego 2022 roku w godzinach 14:00 -15:30 odbędzie się webinar współorganizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Zespół ds. INSPIRE w Joint Research Centre Komisji Europejskiej (JRC). Temat spotkania to: „Pushing WMS services to their limits - Smart solutions as...

04.02.2022 Lokalizacja defibrylatorów w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Defibrylatory” umożliwiającą przeglądanie mapy z lokalizacją automatycznych defibrylatorów zewnętrznych na obszarze Polski. Warstwa dostępna jest w drzewku warstw, w sekcji „ Obiekty użyteczności publicznej” i prezentuje dane z...

03.02.2022 Ortofotomapa satelitarna Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Ortofotomapa satelitarna 2021” umożliwiającą przeglądanie zobrazowań satelitarnych w dwóch kompozycjach: RGB (w barwach naturalnych) oraz CIR (z wykorzystaniem kanału bliskiej podczerwieni) dla obszaru całej Polski.  Warstwa jest...