02.02.2022 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego o łącznej powierzchni ok. 8 915 km 2 : Dane pomiarowe...

01.02.2022 Statystyka pobierania danych w styczniu

W styczniu 2022 r. pobrano ponad 82 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 24 stycznia 2022 r. –  4,44 TB , a średnio użytkownicy pobierali ponad 2,65 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie. Tabela 1 Dane...

01.02.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 304 powiaty, co stanowi ponad 80% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Województwo opolskie jest pierwszym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...