01.02.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 304 powiaty, co stanowi ponad 80% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Województwo opolskie jest pierwszym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...

01.02.2022 Dokładności serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy poniżej zestawienie deklarowanych dokładności serwisów wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym, oferowanych przez systemy stacji referencyjnych pracujące na terenie kraju wraz z informacją o przyjęciu stacji referencyjnych do Państwowego...

01.02.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił dwa przetargi na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1 i zakresu nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 7 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego,...