31.01.2022 Nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części obszaru województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego o łącznej powierzchni ok. 17 700 km 2 : Dane pomiarowe LIDAR o...

28.01.2022 Nowe warstwy Polskiej Agencji Kosmicznej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nowe warstwy: „Klasyfikacja pokrycia terenu 2021” oraz „Klasyfikacja pokrycia terenu 2019” pozwalające na przeglądanie map z informacjami dotyczącymi form pokrycia terenu dla terytorium całej Polski pozyskanych odpowiednio w roku 2021 i 2019...

28.01.2022 Rozmiar plików w usługach WMS i WFS ze skorowidzami ortofotomapy

W usługach skorowidzowych umożliwiających pobieranie ortofotomap dodaliśmy informację o rozmiarze poszczególnych plików w MB. Jest ona widoczna zarówno w usługach WMS z ortofotomapą wg aktualności i ortofotomapą wg rozdzielczości oraz w usłudze WFS. Usługi te są dostępne pod adresami: ...