21.01.2022 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy w międzynarodowym serwisie ISG

Nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL‑ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju w ubiegłym roku, został opublikowany w międzynarodowym serwisie International...

20.01.2022 Statystyki bezpłatnych danych PZGiK

Bezpłatne dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: Państwowy Rejestr Granic - PRG , Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG , Podstawowe osnowy geodezyjne (pozioma, wysokościowa), osnowy grawimetryczna oraz magnetyczna - PRPOG , Baza...

20.01.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji...