14.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 16 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 16 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego : - województwo dolnośląskie: ząbkowicki , - województwo...

13.01.2022 Stan usług WFS udostępniających dane z ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 303 usługi WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Na początku stycznia 2022 r. kolejne...

13.01.2022 O nagrodzie dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w raporcie z konferencji Geospatial World Forum 2021

Polecamy Państwa uwadze raport opublikowany po Geospatial World Forum 2021 (GWF 2021). Konferencja odbyła się po dwuletniej przerwie 20-22 października 2021 roku w Amsterdamie.   Podczas spotkania odbyła się gala wręczenia nagród „Geospatial World Awards”. Główny Urząd Geodezji...