24.11.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla miasta Poznania (woj. wielkopolskie) o powierzchni 826 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.05 m, ortofotomapę o pikselu 0.05 m, numeryczny model terenu w formacie...

23.11.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonych każdego miesiąca ankiet dotyczących wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest dalej w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie 66% operatów jest przyjmowanych do zasobu w postaci...

23.11.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 9 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 9 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii : województwo dolnośląskie: m. Legnica , strzeliński , ...