09.06.2022 Nowe zdjęcia lotnicze z 2022 roku dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla m. Konstancin-Jeziorna (1057 sztuk) wykonane w 2022 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna. Szczegółowe informacje...

09.06.2022 Prezentacja projektów GUGiK podczas konferencji „Systemy odniesień przestrzennych — podstawy geodynamiczne, aktualne realizacje oraz kierunki rozwoju”

W Grybowie 8-10 czerwca 2022 r. odbywa się konferencja naukowo-techniczna pt.: „Systemy odniesień przestrzennych — podstawy geodynamiczne, aktualne realizacje oraz kierunki rozwoju” Konferencja jest organizowana przez Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod patronatem...

08.06.2022 Spotkanie Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z całej Polski przyjęli zaproszenie Alicji Kulki, p.o. Głównego Geodety Kraju i wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 8 czerwca 2022 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Wzięła w nim także udział Dyrektor...