Aplikacja FOTO Monitor stanowi efekt działań prowadzonych przez GUGiK w zakresie koordynacji działań organów administracji publicznej oraz innych podmiotów realizujących zadania publiczne mających na celu zasilenie bazy danych ortofotomapy.

W celu szczegółowego zapoznania się z planowanymi i obecnie realizowanymi działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne w zakresie produkcji cyfrowej ortofotomapy należy wybrać odpowiednią warstwę oraz terenową rozdzielczość piksela ortofotomapy.

Warstwa PLANOWANE prezentuje przedsięwzięcia w zakresie produkcji ortofotomapy, dla których organ nie wszczął jeszcze zamówienia przetargowego.

Warstwa W REALIZACJI prezentuje przedsięwzięcia, dla których organ realizujący wszczął postępowanie przetargowe i jest ono obecnie realizowane. Postęp w realizacji przedsięwzięcia można śledzić poprzez zmianę jego statusu w atrybutach. Dostęp do atrybutów następuje po kliknięciu na wybrany obszar na mapie.

Informacje publikowane w aplikacji są aktualizowane z częstotliwością raz na miesiąc.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania aplikacji oraz w przypadku identyfikacji błędów dotyczących prezentowanych danych prosimy kierować na adres foto_koordynacja@gugik.gov.pl.