Główny Urząd Geodezji i Kartografii

ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa

 

Kanały kontaktu:

Problemy techniczne związane z Geoportalem i systemami dziedzinowymi

tel. +48 (58) 773 79 91 - dostępny całodobowo

service.desk@gugik.gov.pl

 

Informacje dot. Geoportalu

tel. +48 (22) 563 14 14
 

Sprawy ogólne Urzędu

tel. +48 (22) 563 13 79
gugik@gugik.gov.pl

 

Informacje dotyczące ASG-EUPOS
Kontakt ASG-EUPOS

 

Koniec wpłat gotówkowych

Uprzejmie informujemy, że od 19 kwietnia 2019 r. nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe za udostępnianie danych i materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci analogowej i elektronicznej oraz danych i usług systemu teleinformatycznego „ASG-EUPOS”. Prosimy o dokonywanie opłat przelewem na konto bankowe nr  26 1130 1017 0020 0794 6220 0001.

Odbioru materiałów udostępnianych z centralnego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego można:

lub

Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PZGiK.

PZGiK – udostępnianie danych  z centralnej części
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego