Powrót

Newsletter - 11.01.2022

Newsletter - Geoportal.gov.pl
Newsletter Geoportal.gov.pl
Logo Geoportal.gov.pl

Newsletter - Geoportal

11.01.2022 Podsumowanie informatyzacji operatów elektronicznych

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet w 2021 r. do zasobu zostało przyjętych prawie 1,2 mln operatów technicznych (dokładnie 1.195.811) , w tym 534 213 to operaty w postaci elektronicznej, co stanowi 45% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Liderem w cyfryzacji operatów zostało ...

Czytaj więcej

11.01.2022 Nowa ortofotomapa dla miasta Rybnik

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę dla miasta Rybnik (484 sekcji) o pikselu 0.05 m w układzie 2000. Dane zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta Rybnik. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawia poniższa ilustracja. ...

Czytaj więcej

11.01.2022 Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK”

Przypominamy: już jutro otwarta wideokonferencja „Prezentacja laureatów konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK” Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 12 stycznia 2022 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów konkursu na...

Czytaj więcej

11.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bieruńsko-lędzińskim, rzeszowskim oraz mieście Rzeszów i mieście Tychy od 3 do 5 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym...

Czytaj więcej

11.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i...

Czytaj więcej

Jeżeli nie chcesz otrzymywać dalszych powiadomień
wypisz się ze subskrypcji tego newslettera.