Materiały do pobrania

„ Geoportal - podręcznik ” „ Podstawowe usługi danych przestrzennych dedykowane do wykorzystania w systemach informatycznych państwa ” „Praktyczne aspekty...

Regulamin

Korzystanie z zasobów witryny internetowej www.geoportal.gov.pl oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

Informacje

Serwis www.geoportal.gov.pl pełni rolę centralnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej pośrednicząc w dostępie do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Ze względu na swoją...

Współpraca

Wykorzystanie danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa.

Polityka prywatności

Informacje ogólne - Serwis geoportal.gov.pl powstał w ramach działań ustawowych Głównego Geodety Kraju. Operatorem Serwisu jest Główny Urząd Geodezji i Kartografii - ul. Wspólna 2 00-926 Warszawa.