Informacje ogólne

Historia Geoportalu sięga roku 2005, kiedy Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL. Projekt ten był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego...

Produkty Projektu

Dostrzegając potrzebę zarządzania realizowanymi przedsięwzięciami na różnym poziomie oraz wychodząc naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom projektowym, dostrzeżono szansę uzyskania optymalnej...

Współpraca międzynarodowa

Członkowie Zespołu Projektu Geoportal 2 to wysokiej klasy specjaliści udzielający się w sprawach związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej przede wszystkim na gruncie krajowym,...