Powrót

01.02.2021 Statystyka pobierania danych w styczniu

W pierwszym miesiącu 2021 r. pobrano ponad 40 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 16 stycznia 2021 r. – 5,44 TB, a średnio użytkownicy pobierali niemal 1,4 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już prawie 360 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.