Powrót

01.02.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił dwa przetargi na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1 i zakresu nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 7 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego dla 30 powiatów w podziale na następujące części w ramach każdego z zakresów:

Rys. 1 Ilustracja przedstawia wykaz powiatów do realizacji w ramach zakresu 1 i 2 przetargu na aktualizację BDOT10k.Wykaz w tabeli poniżej.

Tabela

Zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów przedstawia ilustracja:

Rys. 2 Ilustracja przedstawia zasięg terytorialny ogłoszonych przetargów na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Termin składania ofert mija 2 marca 2022 r. o godz. 12:00 – dla zakresu nr 1 oraz 3 marca 2022 r. o godz. 12:00 – dla zakresu nr 2. Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, pod adresami:

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-1

http://www.gugik.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/2022-o-wartosci-rownej-lub-przekraczajacej-130-000,00-zlotych/aktualizacja-bazy-danych-obiektow-topograficznych-bdot10k-dla-wybranych-obszarow-polski-zakres-2