Powrót

01.02.2022 Dokładności serwisów pozycjonowania stosowanych w pomiarach kinematycznych GNSS

W związku z pojawiającymi się pytaniami, przypominamy poniżej zestawienie deklarowanych dokładności serwisów wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym, oferowanych przez systemy stacji referencyjnych pracujące na terenie kraju wraz z informacją o przyjęciu stacji referencyjnych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Poniższe dane publikowane są na stronach internetowych poszczególnych systemów.

Ilustracja przedstawia tabelę z zestawieniem deklarowanych dokładności serwisów wyznaczania pozycji w czasie rzeczywistym, oferowanych przez systemy stacji referencyjnych pracujące na terenie kraju, wraz z informacją o przyjęciu stacji referencyjnych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz adresami stron internetowych poszczególnych systemów, na których te dane są publikowane. Dane zamieszczone są w tabeli poniżej.

Tabela

Tym samym wszyscy operatorzy systemów stacji referencyjnych działających na terenie kraju deklarują spełnienie przepisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Odnośnie zapisów § 9 ust. 2 w/w rozporządzenia, jedynie operatorzy systemów SmartNet oraz RtkNet nie publikują informacji na temat włączenia stacji referencyjnych pracujących w tych systemach do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.