Powrót

01.02.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 304 powiaty, co stanowi ponad 80% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Województwo opolskie jest pierwszym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces przeprowadzania narad koordynacyjnych w sposób elektroniczny.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia wykres obrazujący stan informatyzacji narad koordynacyjnych w poszczególnych województwach. Dane są dostępne w tabeli załączonej poniżej.

Tabela 1 

 Aktualny stan wdrożeń we wszystkich województwach przedstawiamy poniżej.

Rys. 2. Ilustracja przedstawia tabelę z informacjami o aktualnym stanie wdrożeń we wszystkich województwach. Dane są dostępne w tabeli załączonej poniżej.

Tabela 2

Rys. 3. Ilustracja przedstawia mapę Polski z podziałem na powiaty. Kolorem granatowym zaznaczono powiaty z pełną informatyzacją narad koordynacyjnych, niebieskim elektronicznie obsługujące narady, zakresjowane pola to powiaty, w których można elektronicznie złożyć jedynie wniosek, a białym kolorem te, które nie rozpoczęły informatyzacji narad koordynacyjnych.

Dotychczas procesu cyfryzacji narad koordynacyjnych nie rozpoczęły następujące powiaty:

Rys. 4. Ilustracja przedstawia tabelę przedstawiającą spis powiatów, które dotychczas nie rozpoczęły procesu cyfryzacji narad koordynacyjnych.Dane dostępne w tabeli zamieszczonej poniżej.

Tabela 3