Powrót

01.02.2022 Statystyka pobierania danych w styczniu

W styczniu 2022 r. pobrano ponad 82 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 24 stycznia 2022 r. –  4,44 TB, a średnio użytkownicy pobierali ponad 2,65 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Rys. 1. Ilustracja przedstawia wykres z informacjami dotyczącymi danych pobieranych w poszczególne dni stycznia 2022 r. Dane są przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 1

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 1005 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rys. 2. Ilustracja przedstawia wykres z informacjami dotyczącymi danych pobieranych w poszczególnych miesiącach od sierpnia 2020 r. do stycznia 2022 r. Dane są przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 2