Powrót

01.03.2019 Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski otworzył drugi dzień konferencji Computerworld Państwo 2.0

„Przedsięwzięcia informatyczne GUGiK i ich miejsce w architekturze informacyjnej państwa” - prezentacją o takim tytule Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zainaugurował drugi dzień spotkania skoncentrowany na technologicznych zagadnieniach, których znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa w ostatnich latach znacząco rośnie.

Pierwszy dzień konferencji Państwo 2.0 był poświęcony priorytetom cyfrowym administracji centralnej na najbliższe lata oraz statusowi prac nad najważniejszymi rządowymi projektami IT.

Konferencja Computerworld Państwo 2.0 od 9 lat stwarza okazję do spotkania osób odpowiedzialnych za kluczowe projekty IT realizowane na szczeblu centralnym. Tegoroczna została zorganizowana w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie.