Powrót

01.04.2021 Kolejne umowy na opracowanie ortofotomapy

29 marca 2021 r. podpisaliśmy kolejne trzy umowy na opracowanie ortofotomapy z terenowym rozmiarem piksela 5 cm i 10 cm, w barwach rzeczywistych RGB, w układzie PL- 1992. Podpisane umowy obejmują realizację:

  • 149 arkuszy (74 o pikselu 5 cm i 75 o pikselu 10 cm) dla części woj. mazowieckiego w zakresie części 6 (ok. 1996 km2);

  • 209 arkuszy (123 o pikselu 5 cm i 86 o pikselu 10 cm) dla części woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w zakresie części 8 (ok. 1007 km2);

  • 333 arkuszy (125 o pikselu 5 cm i 208 o pikselu 10 cm) dla części lubelskiego i małopolskiego w zakresie części 7 (ok. 1725 km2).

Prace wykona konsorcjum w składzie OPEGIEKA Elbląg Sp. z o.o. (lider konsorcjum), GISPRO Sp. z o.o., MGGP Aero Sp. z o.o.

Termin zakończenia realizacji umów przypada na 15 grudnia 2021 r.