Powrót

01.04.2021 Rekordowe wykorzystanie komunikacji z PESEL i EKW

W marcu 2021 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrami PESEL oraz EKW skorzystano łącznie ponad 480 000 razy.

Największe wykorzystanie odnotowaliśmy w przypadku komunikacji z rejestrem PESEL, z której skorzystano blisko 347 000 razy, co daje ponad 15 000 zapytań dziennie. Jest to liczba o ponad 170% większa od marca 2020 r.

Z kolei z komunikacji z rejestrem EKW skorzystano ponad 133 000 razy, co daje ponad 5 800 zapytań dziennie. Stanowi to wynik lepszy o 130 % względem marca 2020 r.