Powrót

01.04.2021 Szkolenie dla rzeczników i członków komisji dyscyplinarnych

Ponad 130 osób wzięło udział w dwudniowym szkoleniu online dla rzeczników i członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych oraz członków komisji odwoławczej z zakresu stosowania procedury karnej.

Podczas webinarium 30 i 31 marca 2021 r. karnista, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zbigniew Kapiński przybliżył od strony praktycznej stosowanie procedury karnej przy prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.