Powrót

01.06.2021 Konferencja „Cyfryzacja planowania przestrzennego”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wspólnie z Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anną Kornecką otworzyli wideokonferencję „Cyfryzacja planowania przestrzennego”.

Rys. 1

Rys. 2

Minister Anna Kornecka dziękowała między innymi pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za wysiłek włożony w szybkie zmiany legislacyjne i w ślad za tym cyfryzację dostępu do danych przestrzennych oraz integrację tych danych. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski zaprezentował jak dane i usługi udostępniane przez GUGiK przyczyniają się do cyfryzacji planowania przestrzennego.

Rys. 3

Celem spotkania zorganizowanego 1 czerwca 2021 r. przez Departament Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii było przybliżenie zagadnień dot. cyfryzacji aktów planowania przestrzennego wśród jednostek samorządu terytorialnego.

Rys. 4