Powrót

01.06.2021 Prezentacja GUGiK podczas 12 sesji Grupy Roboczej ds. Administracji Gruntami (WPLA) Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE)

Tematem odbywającej się na Malcie 31.05. i 1.06. 2021 r. w formie hybrydowej konferencji jest wpływ pandemii Covid-19 na administrację gruntami oraz sposób, w jaki sytuacja pandemiczna przyspieszyła cyfryzację i wykorzystanie nowych technologii. To 12 sesja Grupy Roboczej ds. Administracji Gruntami (WPLA) Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), 
która jest jedną z komisji regionalnych ONZ.


 


 
Reprezentująca Główny Urząd Geodezji i Kartografii Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej Ewa Surma mówiła o rozwoju usług sieciowych i ich wykorzystaniu w czasie pandemii. Wskazała, że w ostatnim roku znacząco wzrosła liczba odwiedzin serwisu geoportal.gov.pl oraz wykorzystania usług udostępnianych przez GUGiK.  


 


Dzięki ciągłemu rozwojowi Geoportalu w Polsce można korzystać z wielu otwartych danych przestrzennych. Łatwy dostęp do tych danych wpływa na rozwój technologiczny i podnosi kompetencje cyfrowe społeczeństwa. Ponadto GUGiK uruchomił także usługi pobierania WCS (dostępne z poziomu serwisu geoportal.gov.pl) oraz WFS. Można wykorzystywać je w dowolnym oprogramowaniu z funkcją klienta tych usług, np. QGIS.