Powrót

01.06.2021 Rozpoczęto proces konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych

Działając na podstawie stosownych upoważnień Główny Geodeta Kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Treść projektu i załączników została opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji, a uwagi można zgłaszać do 15 czerwca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie realizuje delegację ustawową wynikającą z Prawa geodezyjnego i kartograficznego wprowadzając regulacje dotyczące tworzenia, aktualizacji i udostępniania danych, porządkujące i ograniczające zakres informacji gromadzonych w bazie BDOT10k i bazie BDOO przez usunięcie wybranych klas obiektów lub atrybutów z uwagi na ich niewielkie znaczenie informacyjne oraz brak wiarygodnych danych źródłowych niezbędnych do utrzymania tych danych w aktualności.