Powrót

01.06.2021 Statystyka pobierania danych w maju

W maju 2021 r. pobrano prawie 50 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych zostało pobranych 11 maja 2021 r. – 3,76 TB, a średnio użytkownicy pobierali ponad 1,5 TB danych dziennie. Cała statystyka przedstawiona jest na poniższym wykresie.

Rys. 1

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl.  Od chwili uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już blisko 500 TB, co pokazuje załączony wykres. Instrukcja dotycząca pobierania danych znajduje się na kanale YouTube Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Rys. 2