Powrót

01.07.2019 W czerwcu usługi KIEG i ULDK niezmiennie z wysokim poziomem wykorzystania

Podstawowe usługi sieciowe związane z danymi ewidencji gruntów i budynków KIEG i ULDK w czerwcu cieszyły się niezmiennie wysokim zainteresowaniem.

  • KIEG – (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) usługa zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencyjnej gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju,
  • ULDK – (Usługa Lokalizacji Działek Katastralnych) usługa do lokalizacji działek ewidencyjnych. Umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki na podstawie jej identyfikatora, nazwy obrębu i numeru działki lub na podstawie współrzędnych X,Y dowolnego punktu leżącego w jej wnętrzu.

W czerwcu tak, jak w maju istotnie wzrosło wykorzystanie usługi ULDK, którą wywoływano już prawie 9 milionów razy. Z kolei usługa KIEG odnotowała niewielki spadek liczby wyświetleń względem poprzednich miesięcy. Szczegółowa statystyka wykorzystania usług KIEG i ULDK w roku 2019 została przedstawiona na załączonej ilustracji.

W czerwcu został przeprowadzony konkurs Głównego Geodety Kraju na przygotowanie aplikacji lub serwisu internetowego, które w ciekawy i użyteczny sposób wykorzystują możliwości usług sieciowych KIEG i ULDK. Konkurs spotkał się z dużym odzewem. Spośród nadesłanych prac nagrodzono po dwie w dwóch kategoriach: ogólnodostępnej i komercyjnej.