Powrót

01.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze dla Warszawy dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze dla obszaru m. st. Warszawy (ponad 4000 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, w tym także pozyskanych w 2021 roku, są dostępne w skorowidzach zdjęć lotniczych udostępnionych  w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGIK składając stosowny wniosek.

Zasób zdjęć lotniczych z roku 2021 będziemy sukcesywnie zasilać kolejnymi materiałami przyjmowanymi do PZGiK.